Hornsgatspuckelns Psykoterapi

Lena Åstrand

Leg. Psykoterapeut

Socionom

Aukt. Handledare

Sedan 1997 arbetar jag med psykoterapi i egen verksamhet. Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar främst med individualterapi men även med par, grupp och handledning. Sedan 70-talet har jag arbetat inom vård- och behandlingsarbete inom skilda områden parallellt med egen skapande verksamhet.

I mitt arbete utgår jag ifrån varje persons individuella behov och gemensamt görs en målsättning för arbetet upp. Den kan handla om att arbeta med specifika frågor såsom ångest, stress och nedstämdhet eller med olika teman såsom livets mening och personlig utveckling.

Arbetet sker i en trygg och engagerande miljö med samtalet i förgrunden och där kreativa metoder används vid behov såsom bildskapande, meditation och gestalttekniker.

Jag är yrkesmedlem i Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, SfKBT samt i Svensk Handledarförening och har en ansvarsförsäkring.

En terapitimme kostar 900:- för 50 minuter. Sedan 2007 har jag avtal med Söderdoktorn och som patient där gäller högkostnadsskydd under en kortare samtalsomgång.

Utbildningar
Legitimerad psykoterapeut
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
Psykodynamisk grundutbildning
Linköpings Universitet
Diplomerad psykosyntesterapeut
Psykosyntesakademin
Auktoriserad socionom
Ersta Sköndal Högskola
Handledningens metodik i socialt arbete
Stockholms Universitet
Lärar,- och Handledarutbildning i psykoterapi
Linköpings Universitet
Fristående kurser i Organisation- och Ledarskap
Stockholms Universitet
Yrkeserfarenheter
Psykoterapi / Personlig utveckling
I egen verksamhet sedan 1997
Handledning
I psykoterapi och psykosocialt arbete sedan 2007
Kuratorsarbete
Inom olika områden, bland annat på akutkliniken Karolinska Sjukhuset
Behandlingsarbete / vård / psykiatri
I olika verksamheter
Hornsgatspuckelns Psykoterapi
Hornsgatan 42 B
118 27 Stockholm
0709 64 46 72
info@lenaastrand.se